Amaç ve Hedeflerimiz
14 Kasım 2022

AMAÇ-1
Güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunarak bulunduğumuz bölgede tercih edilen hastane olabilmek, hastanemize başvuran hastalara güler yüzlü, profesyonel ve şeffaf olarak sağlıkla ilgili gereksinimlerini karşılamak için verilen sağlık hizmetlerinin her aşamasının hızlı, teknoloji ve tıp alanındaki gelişmeleri dikkate alarak, çevre sağlığına ve hasta/çalışan güvenliğine duyarlı yüksek kalitede verilmesini sağlamak.

HEDEF-1
İhtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine kolay erişimini sağlamak. 
Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak

AMAÇ-2 
Hasta, hasta yakınlarının memnuniyet düzeyini en üst düzeyde tutmak.

HEDEF-2
Hastalarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçlarını tespit etmek