İdari Birimler
11 Eylül 2019

  • İnsan Kaynakları
  • Ambar (MKYS)
  • Çevre Sağlığı
  • Eğitim Birimi
  • Bulaşıcı Hastalıklar
  • Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar
  • Çeküs
  • Kanser
  • Aile Hekimliği
  • Tütün Birimi